REJESTRACJA
<< Powrót

Czy można pracować na polskiej działalności w Holandii?

W Holandii można pracować na zasadzie samozatrudnienia na dwa sposoby. Pierwsza możliwość to prowadzenie firmy zarejestrowanej w Polsce. Druga to jednoosobowa firma zarejestrowana w Niderlandach. Prowadzisz działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce lub planujesz ją założyć w Holandii? Sprawdź jakie wymogi musisz spełnić.

Czy prowadząc działalność w Polsce można pracować w Holandii?

Według prawa holenderskiego można prowadzić własną działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce. Przedsiębiorcy muszą wtedy legitymować się dokumentem potwierdzającym wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz mieć nadany NIP i REGON. Po złożeniu w swoim oddziale ZUS wypełnionego formularza A1 firma może nadal funkcjonować w polskim systemie ubezpieczeń społecznych.

WAŻNE! Jeżeli zarejestrowana w Polsce działalność wykonuje zlecenia na terenie Holandii powyżej 183 dni w roku (jako jednoosobowa firma lub polski pracodawca) należy odprowadzać podatki od dochodów oraz od wynagrodzenia pracowników w Holandii. Jednocześnie w Polsce należy rozliczać się z całości uzyskanych w danym roku wynagrodzeń. Należy pamiętać, że zasady te obowiązują w przypadku prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. W przypadku zatrudnienia osoby z zewnątrz pracodawca ma obowiązek natychmiastowego odprowadzania od niego składek i płacenia podatków.

Jak założyć działalność gospodarczą w Holandii?

Aby prowadzić jednoosobową firmę w Niderlandach (Zelfstandige zonder personeel ZZP) należy w pierwszej kolejności zarejestrować się jako nierezydent lub rezydent. Jeśli zamierzasz pracować i mieszkać w Holandii krócej niż 4 miesiące, po rejestracji otrzymasz status nierezydenta oraz numer ewidencyjny BSN. Rejestracja jest obowiązkowa, zarówno dla pracy na etacie, jak i tej na własny rachunek. Jeśli zamierzasz mieszkać i pracować w Holandii dłużej niż 4 miesiące, po rejestracji otrzymasz status rezydenta Holandii oraz numer ewidencyjny BSN. Jest to unikalny identyfikator każdego pracownika i mieszkańca Holandii. Bez numeru BSN nie możesz ubiegać się o ubezpieczenie zdrowotne.

W drugim kroku powinno się zarejestrować działalność w holenderskiej Izbie Handlowej (Kamer van Kooophandel), w tym celu należy wcześniej umówić się na wizytę - możesz to zrobić online. Obywatel UE nie potrzebuje wizy, pozwolenia na pobyt ani na pracę. Podczas rejestracji będzie Ci potrzebny jedynie ważny paszport lub dowód tożsamości. Za rejestrację należy zapłacić 50 euro kartą kredytową lub debetową (nie ma możliwości płatności gotówką). Oprócz tego warto zwrócić się do holenderskiego Urzędu Skarbowego o zaświadczenie VAR. Jest to dokument zawierający informacje na temat stosunku pracy i kwalifikacji podatkowej dochodów.

Przedsiębiorca po zarejestrowaniu firmy staje się odpowiedzialny za odprowadzanie podatków oraz działanie zgodne z niderlandzkimi przepisami z zakresu ubezpieczeń społecznych. W związku z prowadzeniem firmy w Holandii przedsiębiorca otrzymuje prawo do otrzymania benefitów. Jednym z takich korzyści jest ulga podatkowa. Można ją otrzymać, jeśli wykażesz, że w danym roku przepracowałeś we własnej firmie co najmniej 1225 godzin. WAŻNE! Osoby pracujące na zasadach samozatrudnienia nie otrzymują prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia chorobowego w razie niezdolności do pracy.

Jak widzisz, można pracować na zasadzie samozatrudnienia w Holandii. Warto jednak wcześniej rozważyć wszelkie „za” i „przeciw” oraz dokładnie zapoznać się z panującymi przepisami, tymi polskimi, jak i niderlandzkimi.

Dziękujemy! Jeszcze tylko kilka informacji...

Wyjedź
do pracy w Holandii!

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 RUIGROK Polityka prywatności